Skinwall2016-08-30

Skinwall to włoska firma produkująca i sprzedająca przedmioty do wyposażenia wnętrz. Od 2014 r. poszerzyła ona swoją ofertę o kolekcję tapet. Kooperacja z grupą włoskich designerów zaowocowała powstaniem wzorów w nowoczesny sposób reinterpretujących klasyczne tematy. Na tapetach Skinwall kształty natury przeplatają się z motywami arabeski, czy motywów z japońskich drzeworytów. Osobną grupę stanowią murale do złudzenia przypominające freski z cytatami dzieł Piero della Francesca, Giovanniego Piranesiego czy Henri Rousseau.